جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 22 / 6 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : شورای فرهنگی واجتماعی زنان )
بنا به پیشنهادات شورایعالی قضائی و وزارت کار و امور اجتماعی با انتخاب جناب آقای محقق داماد بعنوان نماینده شورایعالی قضائی و خانم مرضیه محامدیان فرد بعنوان نماینده وزارت کار و امور اجتماعی جهت عضویت در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان موا فقت بعمل آمد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :