جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


مصوب یکصدو شصت و سومین جلسه مورخ 29/6/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
بنا به پیشنهاد آقای دکتر مرندی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با انتخاب آقای دکتر علاءالدین مهری سرپرست کنونی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بعنوان رئیس این دانشگاه موافقت بعمل آمد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :