جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


مصوب یکصدو شصت و چهارمین جلسه مورخ 5/7/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجرا کننده : وزارت فرهنگ آموزش عالی )
بنا به پیشنهادآقای دکتر فرهادی وزیر محترم فرهنگ آموزش و عالی با انتخاب دکتر عبدالله زندیه بعنوان رئیس دانشگاه الزهراء موافقت بعمل آمد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :