جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ 5/7/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )
آقای دکتر علیرضا مکنون بعنوان رئیس دفتر جذب نخبگان انتخاب گردیدند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :