جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


مصوب یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 10 / 8 / 1367 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آقا دکتر فریدون عزیزی با اکثریت آراء بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب گردیدند.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :