جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مصوب یکصد و هفتاد و دومین جلسه مورخ 8 / 9 / 1367 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
در پاسخ پرسش شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه ( در طرح پیشنهادی اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که تصویب آن بعهده آن شورا واگذار گردیده شش گروه پیش بینی شده است ، از جمله گروه هنر ، آیا شورایعالی موافق است که گروه هنر جزو گروههای فرهنگستان علوم باشد یا نه )
در پاسخ این پرسش مقرر شدکه هنر جزو فرهنگستان زبان و ادب باشد .

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :