جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


مصوب یکصدوهفتاد و سومین جلسه مورخ 15/9/76 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرا کننده : شورای عالی فرهنگی زنان )
بنا به پیشنهاد 1060 /ش ز مورخ 21/8/67 مسئول شورای فرهنگی و اجتماعی زنان موافقت گردید که آقایان دکتر احمد احمدی ، دکتر علی شریعتمداری به نمایندگی از شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان عضو در شورای فرهنگی و اجتماعی رنان شرکت نمایند

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :