جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 26/6/70 شماره دادنامه : 75 کلاسه پرونده : 69/131
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای سلام اله پاپازاده .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/319 موضوع شکایت آقای صمد کاظمیه ، بطرفیت : سازمان تامین اجتماعی ، بخواسته : سوابق خدمت و شغل به شرح دادنامه شماره 659-18/7/68 حکم به احتساب سابقه کار و اشتغال شاکی از سال 1333 به بعد صادر و در خصوص احتساب سوابق قبل از سال 1333 به علت عدم احراز اشتغال وی و عدم ارائه دلائل کافی به رد شکایت اظهار نظر نموده است .
ب .شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1 ،69/166و 69/182 موضوع شکایت آقای سلام اله پاپازاده به وکالت از آقای حسین اروجی و غیره ، به طرفیت : سازمان بیمه های اجتماعی آذربایجان شرقی و کارخانه کبریت سازی 29 بهمن تبریز ، بخواسته : درخواست صدور حکم دائر بر پرداخت حق بیمه از تاریخ 1338 لغایت شهریور ماه سال 45 جهت احتساب سوابق خدمت به شرح دادنامه شماره 702 تا 719 اولاً کارخانه کبریت 29 تبریز را از افراد معرفی شده در ماده 11 – قانون دیوان ندانسته ، و در خصوص شکایت از اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی هم حکم به رد شکایت صادر نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حسین محقق قمی قائم مقام دیوان ، و با حضور رؤسای شعب دیوان ، تشکیل . و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، با اکثریت آراء به شرح آتی ، مبادرت به صدور رای مینماید .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی وقت در آراء فوق الاشعار،تعارضی ملاحظه نشد،و موضوع ازمصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری،تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
75
تاریخ تصویب :
1370/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :