جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/5/75 شماره دادنامه : 360 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
رأی
با توجه به اظهارات اخیر شاکی مبنی بر اینکه بعد از سوار شدن به ماشین در قم چک ها در جیبم بوده یا در بین راه یا ترمینال جنوب تهران مفقود و یا مسروق شده است رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تهران بوده پرونده با نقض قرار دادگاه تهران جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود که پس از رسیدگی حکم مقتضی را صادر نماید .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
360
تاریخ تصویب :
1375/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :