جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :28/8/74 شماره دادنامه : 14 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
کلاسه 1378 - 74 در تاریخ 30/5/74 توسط تیپ گشتی مامورین شهرین پس از استعلام یک دستگاه موتور سیکلت با مشخصات مندرج در صورت جلسه مسروقه از تهران بزرگ کشف گردیده بلافاصله موتورسیکلت با صاحب فعلی به نام علی … به آگاهی دلالت می گردد که موضوع سرقت روشن گردد مراتب با امضاء حاضرین در صورت درج می شود مامورین از آقای علی … بازجوئی می کند خطاب به آقای علی … یک دستگاه موتور سیکلت متعلق به شما می باشد بیان کنید از چه کسی خریداری نموده و اظهار داشت این موتور را از آقای ابراهیم … به مبلغ یکصدو پنجاه هزار تومان خریداری نمودم در تاریخ 10/1/74 یک سند عادی قولنامه خریداری نمودم حاضرم سند ارائه بدهم سئوال آیا شما از سرقت آن اطلاع داشتید جواب خیر اگر می دانستم خریداری نمی کردم در سند قولنامه درج گردیده چنانچه ایراد داشته به عهده فروشنده می باشد سپس از آقای ابراهیم … بازجوئی می شود ایشان نیز می گوید من موتور را از آقای فرهاد … خریداری نمودم ایشان سه برگ سند قولنامه ارائه شده است فرهاد فعلاً در کویت ساکن می باشد بالاخره مسئول شعبه سوم آگاهی شهرکرد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به دادگستری شهرکرد ارسال شعبه اول ارسال می دارد دادگاه مذکور با تنظیم صورت جلسه پرونده را با قید عدم صلاحیت خود به علت اینکه جرم در تهران واقع گردیده و صلاحیت دادگاههای تهران صادر می نماید پس از وصول پرونده به دادگاه شعبه 25 محاکم عمومی دادگاه مذکور در تاریخ 30/7/74 وقت وفق العاده پرونده را تحت نظر قرار می دهد به علت اینکه جرم به مجرمین و تحقیقات از آنها در حوالی شهرکرد انجام گرفته قرار عدم صلاحیت دادگاهها شهرکرد را موجه ندانسته پرونده را اعاده می نماید دادگاه شهرکرد در تاریخ 1/8/74 پرونده را تحت نظر قرار می دهد پس از ملاحظه محتویات پرونده دستور ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور صادر می نماید .
رأی
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه سارق اصلی پیدا نشده و خرید مال مسروقه هم جرم می باشد و در حوزه دادگاه شهرکرد واقع شده است طبق ماده 55 و 199 قانون آئین کیفری رسیدگی در صلاحیت شهرکرد می باشد لذا پرونده با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه شهرکرد به همان دادگاه ارجاع می شود که پس از رسیدگی حکم مقتضی را صادر نماید بدین وسیله حل اختلاف می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1374/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :