جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/1/72 شماره دادنامه : 14/2 مرجع رسیدگی :شعبه دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و محتوای قرارهای صادره آقایان حسن … و داود … و غیره به اتهام سرقت وسایل داخل اتومبیل های متعلق به اشخاص در تهران و غیره تحت تعقیب قرار می گیرند و در صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان اختلاف حاصل شده است .
لازم به ذکر است که متهم ردیف یک به اتفاق چند نفر دیگر که مشخصات آنان را در اوراق تحقیق و قرارهای صادره ذکر شده در یک درگیری مسلحانه و راهزنی توام با آزار و اذیت و اخلال نظم عمومی در حوزه قضائی ساوه دستگیر ودر این خصوص دادسرای مورد اشاره اقدام به صدور قرار لازم نموده است و از حیث اتهام مطروحه بالا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی ورامین می نمایند و پس از آنکه دو نفر متهم فوق التوصیف تحویل دادسرای ورامین می شوند دادسرای عمومی ورامین به تحقیق از داود … فرزند فریدون پرداخته که مشارالیه ضمن رد شرکت در سرقت مدعی شده که سه دستگاه ضبط از حسن … گرفته و او گفته است آنها ار از سه رباه افسریه تهران سرقت نموده لذا در این خصوص دادسرای مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی تهران صادر می نماید (137 - 139 - 145 - 146 ) و دادسرای عمومی تهران پس از انجام تحقیقات کوتاهی و اشاره به صفحات 45 و 128 پرونده و استناد به ماده 197 و تبصره آن و ماده 196 قانون آئین دادرسی کیفری عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب ساوه صادر می نماید (153) و پس از ارجاع پرونده به دادسرای انقلاب اسلامی ساوه دادستان عمومی و سرپرست دادسرای انقلاب این شهرستان با توضیحاتی که حاکی از این است که رعایت جرم اهم و مهم و متهم اصلی و شرکای جرم در خصوص صلاحیتها مربوط به صلاحیتهای ذاتی و تبعی همان مرجعی است که ذاتاً صالح به رسیدگی نسبت به جرم اصلی است اقدام به صدور قرار متقابل نموده است و به لحاظ حدوث اختلاف مزبور پرونده جهت بررسی و حل آن نهایتاً به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
در وضعیت موجود به ملاک وحدت رویه قضائی شماره 514 - 30/9/67 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تایید صلاحیت دادسرای عمومی تهران در خصوص اتهامات عنوان شده موضوع اختلاف حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1372/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :