جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 2500/دش 2/8/1375

(مصوب سیصدو هشتادو سومین جلسه مورخ 24/7/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
موضوع انتخاب اعضای کمیسیون مشورتی مطرح شد و شورای عالی تصویب کرد که تعداد آنان (موضوع تبصره 5 شماره 3566/دش مورخ 1/10/71 شورا یعالی ) به هفده نفر افزایش یابد . هفت نفر از این عده از معاونان وزارتخانه ها و سازمانها بدین شرح معرفی خواهند شد :
1 - سازمان صدا و سیما
2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی
3 - وزارت آموزش و پرورش
4 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
5 - دانشگاه آزاد اسلامی
6 - نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری
7 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ده نفر دیگر نیز بدین شرح انتخاب شدند :
1 - حسن ظهور 2 - علی محمد رنجبر
3 - فاضل لاریجانی 4 - احمد مسجد جامعی
5- جمشید جعفر پود 6 - نصرت الله ضرغام
7 - مجمد ملاباشی 8 - سید شهاب الدین صدر
9
- عبدالحسین روح الامینی 10 - محسن بکائی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15061
تاریخ تصویب :
1375/07/24
تاریخ ابلاغ :
1375/08/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :