جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 2727/دش 13/8/1375

(مصوب سیصدو هشتادو چهارمین جلسه مورخ 1/8/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
مسائل نظام جدید آموزش و پرورش به تفضیل توضیح داد و سپس اعضای شورا یعالی راجع به مسائل موجود بخث کردند .
درباره حدود سی هزار نفری که امسال در دوره پیش دانشگاهی پذیرفته نشده اند مقرر شد که وزارت آموزش و پرورش برای این عده دوره تقویتی پیش بینی کند و آنان را برای شرکت در مسابقه ورودی پیش دانشگاهی سال 76 آماده کند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :