جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو یکمین جلسه مورخ 14/1/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی)
با توجه به پایان یافتن دوره سه ساله ریاست آقای دکتر محمد رضا مخبر در کمیسیون مشورتی ، دبیر شورا یعالی به استناد ماده 3 آئین نامه کمیسیون مشورتی ، مجدد ایشان را به عنوان رئیس این کمیسیون پیشنهاد کرد که به تصویب شورای عالی رسید و مقرر فهرست افراد مشاور و عضو کمیسیون تا جلسه آینده به شورای عالی ارائه شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :