جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتا دو چهارمین جلسه مورخ 25/2/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
نامه شماره 9334/600 مورخ 2/12/74 وزیر آموزش و پرورش در خصوص تحصیل مستخدمان دستگاههای اجرائی در سطح دوره دکتری دانشگاهی مطرح شد و شورای عالی تصویب کرد که :
منظور از مصوبه دویست و شصت و یکمین جلسه مورخ 30/7/70 شورایعالی این بوده است که هیزنه های تحصیلی کسانی که براساس آن مصوبه در دوره دکتری دانشگاهی و مؤسسات آموزشی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی پذیرفته شده اند بر عهده این وزارت یا دانشگاهها است .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :