جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


(مصوب سیصدو هفتادو پنجمین جلسه مورخ 22/3/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای احمد مسجد جامعی را به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ معرفی کرد و با آن موافقت شد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :