جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 2959/دش 3/9/1375

( موضوع نظام آموزش دوره متوسطه مطرح شد و بخثهائی درباره آن به عمل امد و مقرر شد در سال 76 دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی فقز در آزمون یک مرحله ای جامع شرکت کنند و براساس امتیازات به دست امده گزینش شوند. درصد سؤالات دروس دوره سه ساله و دروس دوره پیش دانشگاهی در این آزمون با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :