جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 3104/دش 17/9/1375

(مصوب سیصدو عفتادو هفتمین جلسه مورخ 6/9/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
خانم فاطمه هاشمی به عنوان نماینده وزارت امور خارجه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان پیشنهاد شد و شورای عالی با این پیشنهاد موافقت کرد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :