جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 3106/دش 17/9/1375

(مصوب سیصدو هشتادو هفتمین جلسه مورخ 6/9/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
وزیر بهدشات ، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آلودگی پاره ایاز زندانهای کشور ارائه داد . شورای عالی اجمالا در این باره بحث کرد و سرانجام مقرر شد که موضوع به نحو مقتضی به بهداشت جهانی" href="/tags/26215/سازمان-بهداشت-جهانی/" class="link">سازمان بهداشت جهانی منعکس شود و درباره منشا آلودگی در زندانها نیز آگاهی و توضیح لازم به مردم داده شود تا نسبت به آن هوشیاری کافی پیدا کنند همچنین مقرر شد که وضع بقیه زندانها نیز از این حیثیت بررسی شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :