جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 3300/دش 1/10/75

(مصوب سیصدو هشتادو هشتمین جلسه مورخ 20/9/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی )
وزیر فرهنگ و آموزش عالی رؤسای دانشگاههای تربیت معلم تبریز و اراک را معرفی کرد و آقایان دکتر مجمه حسین سرورالدین و دکتر غلامعلی نادری به ترتیب برای این دو مرکز تایید شدند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :