جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 149/دش 18/1/1376

(مصوبه سیصدو نود دومین جلسه مورخ 30/11/75 شورا یعالی انقلاب فرهنگی )
وزیر آموزش و پرورش ، حجت الاسلام بهرام محمدیان را به عنوان نماینده وزارت آموزش و پرورش در هیات و بازرسی معرفی کرد و با عضویت وی موافقت شد .
رئیس جمهور - و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی - اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :