جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 155/دش 19/1/1376
(مصوبه سیصدو نود و سومین جلسه د رمورخ 14/12/75 شورایعالی انقلاب فرهنگی)
براساس بند 4 و 5 ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوب جلسات 124 و 128 مورخ 3/6 و 21/7/66 شورایعالی ) آقایان دکتر حسن حبیبی ، دکتر غلامعلی حداد عادل و دکتر هادی ندیمی بعنوان اساتید و شخصیتهای دانشگاهی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و جناب آقایان حج شیخ جعفر سبحانی ، حاج شیخ حسن حسن زاده آملی و دکتر سید جعفر شهیدی به عنواتن علماء وشخصیت های فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای عضویت در هیات امنای انجمن آثار و مفاخر معرفی شدند و به تصویب رسید
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1375/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :