جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 94 - 2/7/1367

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
رسیدگی رئیس دادگاه حقوقی 2 به دعوائی که دوبار رد شده و مختومه تلقی گردیده ، تخلف از ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
94
تاریخ تصویب :
1367/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :