جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 189 - 14/8/1369

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون دادخواست خواهان به خواسته خلع ید از یک باب مغازه در دادگاه صلح مستقل رد شده ، و تا مرحله فرجامی نیز تائید گردیده ، صدور حکم به نفع خواهان در همان دعوی از سوی دادرس همان دادگاه برخلاف موازین قانونی بوده و تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
189
تاریخ تصویب :
1369/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :