جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 255 - 254 - 18/10/1369

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون قبلا" حکم قطعی به خلع ید زمین زراعتی صادر شده ، ودرخواست اعاده دادرسی و توقیف عملیات اجرائی نیز مردود اعلام گردیده ،لذا عدم توجه دادرسان دادگاه عمومی حقوقی به این امر و رسیدگی مجدد به دعوی مختومه ، و صدور حکم بر خلاف احکام قطعی سابق تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
255
تاریخ تصویب :
1369/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :