جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 131 - 15/4/1377

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به دفاع دادرس دادگاه عمومی و ایراد اعتبار امر مختومه ، و با توجه به وجود سابقه و ملاحظه آن که کیفرخواست شماره 4 - 30/1/74 انتظامی در این رابطه صادر شده و در شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات منتهی به دادنامه شماره 207/2/76 دایر بر محکومیت قاضی مزبور شده است . لذا درخواست مجدد تعقیب انتظامی نامبرده طی کیفرخواست شماره 247 - 14/4/75 بلحاظ اعتبارامرمختومه فاقد وجاهت بوده و مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
131
تاریخ تصویب :
1377/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :