جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 27/6/69 شماره دادنامه : 458/11 مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
اداره هلال احمر مراغه علیه آقای صمد … به تصرف و تجاوز اراضی اعلام شکایت کیفری نموده که دادسرای عمومی مراغه با انجام تحقیقاتی قرار منع تعقیب متهم را به لحاظ حقوقی بودن موضوع صادر می نماید با اعتراض شاکی قرار معترض علیه به علت نقض تحقیقات در شعبه 4 دادگاه کیفری 2 مراغه فسخ و قرار جلب محاکمه متهم صادر و طرفین برای رسیدگی احظار گردیده و دادگاه با اخذ توضیحات لازم از نماینده شاکی و متهم به شرح دادنامه 229 - 25/3/69 به لحاظ اینکه در تقسیمات اخیر روستای چپقلو ( محل وقوع اراضی مورد بحث و بزه انتسابی ) جزء حوزه استحفاظی شهرستان بنات می باشد با توجه به صلاحیت دادگاه کیفری 2 بنات از خود نفی صلاحیت نموده و این دادگاه به لحاظ صدور قرار منع تعقیب از دادسرای عمومی مراغه و اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه کیفری 2 مستقر در محل دادسرا می باشد و تغییر محل اراضی در تقسیمات اخیر کشوری موثر در تغییر صلاحیت نمی باشد قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
قطع نظر از صحت استدلال دادگاه کیفری 2 بنات با توجه به رای وحدت رویه شماره 33/30/3/52 که مقرر می دارد انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد اصولاً طبق بند 3 ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 مرجع حل اختلاف بین دو دادگاه تابع یک استان دادگاه مرکز همان استان است موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد لذا پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
458
تاریخ تصویب :
1369/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :