جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 24/6/69 شماره دادنامه : 437/11 مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده براتعلی… به اتهام قتل غیر عمدی در شعبه 12 کیفری یک محاکمه و محکوم به پرداخت دیه شده متعاقباً محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت دیه تقدیم ولی به لحاظ بلاتصدی بودن شعبه 12 پرونده های این شعبه از جمله پرونده مطروحه به شعبه 17 کیفری یک ارجاع می شود و شعبه 17 به دلیل اینکه در محاکمه و رسیدگی به دعوی کیفری دخالتی نداشته رسیدگی را در صلاحیت محکمه حقوق دانسته و محکمه حقوق نیز به دلیل مذکور در قرار شماره 141 - 2/3/69 از خود نفی صلاحیت می نماید با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده .
رأی
وفق مقررات قانونی دعوی اعسار در دادگاهی رسیدگی می شود که به اصل موضوع رسیدگی نموده و این امر قانونی ناظر به دادگاه است نه شخص حاکم محکمه چون در مانحن فیه به لحاظ بلاتصدی بودن شعبه 12 پرونده های این شعبه از جمله پرونده مورد اختلاف به شعبه 17 کیفری یک ارجاع گردیده لذا شعبه 17 کیفری یک به قائم مقامی و جانشینی شعبه 12 مکلف و صالح به رسیدگی بوده و نتیجتاً با تایید نظر دادگاه حقوق حل اختلاف و ادامه رسیدگی به شعبه 17 کیفری یک باختران ارجاع می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
437
تاریخ تصویب :
1369/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :