جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 12/12/74 دادنامه : 148 مرجع رسیدگی :شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در خصوص اتهام آقای شیداله … 31 ساله خانم شهین …در رابطه با زنای محصن نسبت به متهم ردیف اول و غیر محصنه نسبت به متهمه ردیف دوم در کامیاران و بابلسر واقع شده و محل دستگیری آنان در بابلسر صورت گرفته و لذا دادگاه به استناد ماده 11 و 12 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاههای عمومی بابلسر که در محل دستگیری آنان بوده صادر کرده دادگاه شعبه 5 بابلسر با توجه به اینکه اهم جرایم مرتکبه زنای محصن و غیر محصنه محل سکونت آنان در کامیاران واقع شده و به گفته آنان گر چه نزدیکی در بابلسر هم انجام گرفته بعد از عقد بوده عمل نامشروع آنان در کامیاران واقع شده که محل سکونت اصلی آنان بوده لذا به استناد ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای همان ماده مورد استناد به دادگاه شعبه دوم عمومی کامیاران استناد کرده و قرار عدم صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه عمومی کامیاران صادر کرده به جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح نتیجه آن اعلام می گردد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمه که قبل از رفتن به بابلسر در خانه متهم صیغه عقد جاری شده است رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه کامیاران است بدین وسیله حل اختلاف می گردد .آ

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1374/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :