×

تصویبنامه راجع به فهرست اقلام مشمول قانون تعزیرات حکومتی

تصویبنامه راجع به فهرست اقلام مشمول قانون تعزیرات حکومتی

تصویبنامه-راجع-به-فهرست-اقلام-مشمول-قانون-تعزیرات-حکومتی
شماره 44464/ت 27430ه 10/10/1381
مصوب 23/12/1367
هیئت وزران در جلسه مورخ 24/9/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3923/12/2س 11/10م مورخ 17/7/1381 وزارت کشور و به استنادتبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 19/7/1373- ودر اجرای تصمیم نامه شماره 33004/25169 مورخ 17/7/1380 تصویب نمود:
1- به فهرست اقلام مشمول قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 23/12/1367 و اصلاحات بعدی آن ، کالاهای خارجی ذیل اضافه می گردد و کلیه الزامات مربوط به کالاهای مشمول برنامه تنظیم بازار بر این کالاها جاری است :
(تلویزیون ، یخچال ، فریزر ، یخچال فریزر ، پارچه ، سیگار ، چای قطعات یدکی خودرو و رایانه .)
2- سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ، چنانچه در حین رسیدگی به فهرست کالاهای مشمول قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 23/12/1367 - و اصلاحات بعدی آن - به موضوع قاچاق آنها برخورد نمایند، موارد را به مراجع ذیربط در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرائی آن گزارش خواهندنمود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16863

تاریخ تصویب : 1381/09/24

تاریخ ابلاغ : 1381/10/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.