×

اصلاحیه تصویبنامه در خصوص شرکتهای مادر تخصصی

اصلاحیه تصویبنامه در خصوص شرکتهای مادر تخصصی

اصلاحیه-تصویبنامه-در-خصوص-شرکتهای-مادر-تخصصی

وکیل


شماره 49175/ت 27817ه 16/10/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 5556/904 مورخ 1/10/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
1- شرکتهای بیمه ایران ردیف (35) ، بیمه البرز ردیف (36) ، بیمه آسیا ردیف (37) ، بیمه دانا ردیف (38) از فهرست شماره (1) پیوست تصویبنامه شماره 21192/ت 24246ه مورخ 20/5/1380 هیئت وزیران حذف می شود.
2- سهام شرکتهای بیمه از نظر اجرای مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منزله سهام زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی تلقی می گردد تا بر اساس ترتیبات مقرر در قانون و آئین نامه های مربوط ، نسبت به واگذاری آنها اقدام گردد.
3- اداره بیمه های فوق الذکر کماکان طبق اساسنامه های مربوط و حسب مورد در چارچوب قانون نحوه اداره امور بانکها و قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و اصلاحات آنها صورت می پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16865

تاریخ تصویب : 1381/10/11

تاریخ ابلاغ : 1381/10/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.