×

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر کوهدشت

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر کوهدشت

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-ومعماری-ایران-راجع-به-طرح-جامع-شهر-کوهدشت
شماره 11187/9 23/10/1381
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی ومعماری استان لرستان .

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند، شواری عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1381، طرح جامع شهر کوهدشت را که در اجرای بند (2) ازماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 10/12/1378 در شورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بود را پیرو مباحث جلسه مورخ 14/8/1380 شورایعالی و جلسه مورخ 5/8/1381 کمیته فنی شورای عالی مورد بررسی نهایی قرار داد و ضم تائید پیشنهادات کمیته فنی ، صورتجلسه پیوست طرح را در مورد تصویب نهایی قرار داد. ضمنا" افق طرح 15 ساله تعیین می گردد.
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی وتصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری وسایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن ومالا" آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کوهدشت بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1393) معادل 98192 نفر در محدوده ای به وسعت 695 هکتارشامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 144 نفر در هکتار وتراکم مسکونی خالص پیشنهادی 400 نفر در هکتار) تهیه شده است .
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون شهرسازی ومعماری ودبیر شورای عالی شهرسازی - پیروزحناچی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16865

تاریخ تصویب : 1381/09/25

تاریخ ابلاغ : 1381/10/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.