×

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پلدختر

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پلدختر

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-ومعماری-ایران-در-خصوص-طرح-جامع-شهر-پلدختر

وکیل


شماره 11188/9 23/10/1381
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی ومعماری استان لرستان

در اجرای بند (5) ماه (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/378 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1381 ، طرح جامع شهر پلدختر را که در اجرای بند (2) ازماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، توسط این وزارتخانه تهیه و درتاریخ 28/6/1378 در شورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بود را پیرو مباحث جلسه مورخ 14/8/1380 شورایعالی و جلسه مورخ 5/8/1381 کمیته فنی شورایعالی مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تایید پیشنهادات کمیته فنی (تصویر صورتجلسه پیوست ) طرح را مورد تصویب نهایی قرار داد.
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معمار یان استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی وتصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه وعمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن و مالا" آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر پلدختر بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1388) معادل 25000 نفر در محدوده ای به وسعت 218 هکتارشامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر ( با تراکم ناخالص پیشنهادی 115 نفر در هکتار وتراکم مسکونی خالص پیشنهادی 333 نفر در هکتار تهیه شده است .
خواهشمند است دستور فمرایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد ومدارک طرح متعاقبا" جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون شهرسازی ومعماری و دبیرشورای عالی شهرسازی - پیروزحناچی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16865

تاریخ تصویب : 1381/09/25

تاریخ ابلاغ : 1381/10/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.