×

آئین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی

آئین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی

آئین-نامه-ارزشیابی-صلاحیت-علمی-خبرگان-بدون-مدرک-دانشگاهی
مصوب هشتاد دومین جلسه مورخ4/6/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی .
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
ماده 1ـ دانشکندان رشته های ادب و فرهنگ و علوم انسانی و معارف انسانی که در میان اهل فن به عنوان صاحب نظر شهرت داشته و یا صاحب تالیفاتی باشند پس از تایید مقام علمی آنان به وسیله هیات داورانی مه شورا یعالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد کرد می توانند به عنوان دانشیار یا استاد دانشگاه شناخته شوند استخدام این اشخاص با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی انجام خواهد گرفت .
ماده 2ـ فضلای حوزه های علمیه که سطوح عالیه و حداق 5 سال دوره دروس خارج را گذرانده باشند ونیز رساله ای در موضوع تخصصی خود تصنیف نمایند می توانند پس از تایید هیات داوران و با حکم وزیر فرهنگ و اموزش عالی در مرتبه استادیار ی به منظور تدریس رشته های مناسب ( در سال اول به صورت قراردادی و در صورت موفقیت در آن سال به صورت آزمایشی ) توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی استخدام شوند .
تبصره ـ داوطلبانی که سابقه تحصیلان ایشان در دروس خارج کمتر از 5 سال است لیکن دارای برجستگی علمی خاصی هستند هیات داوران با تشخیص خود مخیر است انان را به سمت استادیار یا مربی انتخاب کنند .
ماده 3ـ افراد فاضلی که معلوماتلارم برای تدریس در رشته فقه و اصول، تفسیر ، عرفان و اخلاق ، فلسفه و کلام حقوق و علوم سیاسی، تاریخ ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیا ت عربی ، زبان و ادبیات خارجی را دارند اما دارای مدارک لازم علمی دانشگاهی نیستند می توانند با تدوین و ارائه رساله ای در زمینه مورد نظر ،در امتحاناتی که زیر نظر هیات داوران با همکاری گروه علوم انسانی شورا یعالی برنامه ریزی و کمیته معارف اسلامی برگزار می شود که شرکت نمایندو در صورت موفقیت با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی در کمیته مربی استخدام شوند .
تبصره 1ـ این داوطلبان می توانند بدون داشتن سابقه یا قبل از اتمام دو نیم سال تدرسی در دانشگاه (با حداق 8 واحد تدریس شده ) تقاضای خود را تسلیم نمایند.
لیکن استخدام آزنمایشی آنان مربوط به گذراندن دونیم سال تدریس مذکور در بالا می باشد .
تبصره 2ـ آئین نامه اجرائی نحوه برگزاری امتحانات توسط هیات داوران پیشنهاد و به وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد رسید.
ماده 4ـ هیات داوران مرکب از سه تن استاد یا دانشیار در رشته های مطروحه در ماده 1 و دو تن روحانی آشنا به مسائل دانشگاهی خواهد بود که از طرف شورایعالی انقلاب فرهنگی انتخاب و با حکم وزیر فرعنگ و آموزش عالی منصوب می شوند.
ماده 5ـ متخصصان رشته های هنری پس از تایید گروهی از پنج تن استادیار یا بالاتر که از سوی شورایعالی فرهنگی معین و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب می شوند می توانند در مرتبه مربی یا استادیاری در سال اول به صورت قراردادی ، و به شرط توفیق به صورت آزمایشی رسمی استخدام شوند .
ماده 6ـ مشمولین مواد 1و2و3و5 این آئین نامه لازم است احاطه کافی به زبان فارسی داشته و معلوملت جنبی متناسب با رشته و رتبه تدریس خود در دانشگاه را دارا باشند .
ماده 7ـ کسانی که دارای تجربیاتی در یکی از زمینه های تجربی و فنی بوده ودر زمره اهل فن در آن زمینه محسوب شوند، چنانچه در امتحانات کمیته های تخصصی گروه برنامه ریزی مربوط موفق شوند می توانند به عنوان استاد کار و به صورت کارمزدی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استخدام شوند.
ماده 8ـ صلاحیت عمومی عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی که مشمول این آئین نامه می شوند به تایید هیات مرکزی گزینش استاد برسد.
ماده 9ـ اعتبارات و امکانات مربوط به اجرای این آئین نامه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیران خواهد رسید.
ماده 1ـ این آئین نامه در 9 ماده و 3 تبصره در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1365/06/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.