جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


مصوب هشتاد وپنجمین جلسه مورخ 25/6/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت آموزش و پرورش )
با توجه به گزارش وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص اینکه دانش آموزان عراقی مقیم جمهوری اسلامی ایران قادر نیستند در دروس انشاء و املاء فارسی با دانش آموزان فارسی زبان رقابت کنند شورای عالی به وزیر آموزش و پرورش اختیار می دهد که با حفظ رسمیت زبان فارسی هب عنوان تنها زبان درسی بنا به تشخیص خود تسهیلات خاصی به مدت دو سال برای دانش آموزان مزبور قائل شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :