جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


مصوب هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 25/6/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی )
در مورد سیاست بررسی بررسی صلاحیت داوطلبین هیات موسس مراکز آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی مقرر می گردد که ضوابط تصویب شده در این باره را بدون مسامحه و با دقت طبق روش زیر بایستی رعایت نمایند.
1ـ استعلام از وزارت اطلاعات خصوصا در مورد سوابق و وضعیت سیاسی اعضاء .
2ـ استعلام از هیات مرکزی گزینش استاد خصوصا با تحقیق از معرفهای اعضاء
3ـ شورای عالی نظر نهائی را با استفاده از نتایج استعلام تعیین می نماید.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :