جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


مصوب هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 25/8/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

بنا به استعلام وزارت محترم فرهنگ و آموزش عالی در خصوص اینکه آیا اتباع عراقی مقیم ایران می توانند راسا مرکز آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران تاسیس نمایند. اعلام می گردد که شورای عالی علی الاصول با این تقاضا موافقت داشته و مقرر می دارد که مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اساسنامه لازم را تهیه و به شورای عالی ارائه نماید.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :