جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


مصوب هشتاد هشتمین جلسه مورخ 15/7/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : نخست وزیر )
در مورد همکاری دولت در اجرا یمصوبات شورا یعالی انقلاب فرهنگی مقرر می گردد که به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورا یعالی انقلاب فرهنگی بر حکم قانون است و وزارتخانه های مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدت های مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص اهتمام ورزند .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :