جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


مصوب نودمین جلسه مورخ 29/7/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
در رابطه با مشکلات اعمال ضوابط استخدامی در حق داوطلبان آزمون گروه پزشکی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، تصویب گردید که پرونده داوطلبان مردود شده مجددا بررسی شود ودر گزینش آنان همان ضوابطی که توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی برای عمومی داوطلبان تعیین نموده است مراعت شود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :