جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مصوب نودو یکمین جلسه مورخ 6/8/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
جهت ادامه تحصیل دانشجویان تعلیقی تصویب گردید که :
الف ـ همه دانشجویان تعلیقی به شرط توبه کردن و قبول توبه ایشان می توانند به دانشگاه برگردند و به تحصیلات خود ادامه دهند.
ب ـ در مواردی که محلی برای توبه نیست ، احراز برائت این دانشجویان از وابستگیهای سیاسی غلط سابقشان کفایت می کند.
ج ـ برای تشخیص و قبول توبه و تایید برائت این دانشجویان هیاتی مرکب از افراد ذیل تشکیل خواهد شد :
1 - نماینده دادستان انقلاب تهران
(2) نماینده وزارت اطلاعات
(3) نماینده زندانها
(4) نماینده کمیته انضباطی از وزارت فرهنگ وآموزش عالی
(5) نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی .
د ـ از پدر و مادر (ودر صورت عدم حضور ایشان ، بزرگ خانواده ) این دانشجویان تعهد اخلاقی گرفته شود.
هـ کسانی که به دانشگاه پذیرفته می شوند مشمول عفو قرار می گیرند و این نکته باید اعلان شود.
وـ هیات پنج نفره می تواند از وزارت فرهنگ و آموزش عالی بخواهد تا به دانشجویانی که پذیرفته نمی شوند و واجد شرایط لازم هستند مدرک تحصیلی متناسب ( معادل لیسانس یا فوق دیپلم ) اعطاء کند.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :