×

افزایش سهمیه رزمندگان در آزمون سراسری سال تحصیلی 66ـ65

افزایش سهمیه رزمندگان در آزمون سراسری سال تحصیلی 66ـ65

افزایش-سهمیه-رزمندگان-در-آزمون-سراسری-سال-تحصیلی-66ـ65
مصوب نودو ششمین جلسه مورخ 11/9/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجارء کننده: وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
گزارش جلسه فرعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد چگونگی عملکرد سهمیه جدید رزمندگان در آزمون ورودی سال 66 ـ 65 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بر مبنای مصوبات شماره 2023 /دش مورخ 11/4/65 و 2118/دش مورخ 16/5/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی مطرح و بنا به نظر کمیسیون فرعی موافقت شد حدود 2000 نفر به قبول شدگان سهمیه رزمندگان اضافه گردد بدین ترتیب که 1200 نفر انها در ترم اینده واز ما بقی آنان نیز در دانشگاهها ثبت نام به عمل آمده ولی شرکت آنان در کلاسها در سال آینده باشد.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1365/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.