جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


مصوب نودوششمین جلسه مورخ 11/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و اموزش عالی )
در رابطه با امور دانشجویان اعزامی و بورسیه ها در خارج از کشور و ایجاد آزمایشگاههای جدید و تهیه تجهیزات لازم برای آزمایشگاههای موجود دانشگاهها مقرر می گردد .
1ـ دفاتر سرپرستی برای دانشجویان الزامی و بورسیه ها در خارج ازکشور تشکیل شود و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیلات خاصی به وجود آورد و ضابط و شیوه کار را مشخص نماید .
2ـ دانشجویانی که اعزام می شوند نه تنها باید متعهد باشد بلکه باید از لحاظ علمی و درسی نیز دانشجویان بااستعداد و ممتاز باشند
3ـ اعزام دانشجو باید با توجه به نیازهای دانشگاهها کشور انجام گیرد و لذا وزارت فرهنگ و اموزش عالی موظف است در این خصوص بررسیهای کامل به عمل آورد .
4ـ در کار اعزام دانشجو به خارج وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلف است در مورد جذب استاد از خارج برنامه ریزی کند
5ـ وزارت فرهنگ و اموزش عالی باید در ایجاد آزمایشات جدید وتهیه تجهیزات لازم برای دوره های فوق لیسانس و دکتری و همچنین تقویت آزمایشگاههای موجود در دانشگاهها فعالیت نماید
6ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی سالانه حداکثر تا دو هزار دانشجو به خارج از کشور اعزام نماید
ضمنا مقرر می گردد که وزارت فرهنگ و اموزش عالی برنامه خاصی برای اجرای این مصوبه در ظرف یک ماه تهیه و به شورا یعالی انقلاب فرهنگی تقدیم نماید

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :