جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


مصوب جلسات 94 مورخ 27/8/65 و 97 مورخ 25/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات احاله شده به جلسه مورخ 28/12/65 شورای مشترک کمیسیونهای یک و 2 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
ماده 1ـ به منظور اجرای برنامه های آموزشی در سطح دانشگاه از طریق آموزش نیمه حضوری و از راه دور دانشگاهی به نام …( اسم دانشگاه بعدا تعیین خواهد شد ) تاسیس می شود که مرکز آن در تهران و شعب آن در مراکز استانها و شهرستانهای کشور خواهد بود .
ماده 2ـ این دانشگاه برای آموزش از راه دور و نیمه حضوری مجهز به وسایل لازم از قبیل کتابخانه و مراکز محاسبات و خدمات ماشینی و تولید وسائل اموزشی از قبیل نوارها و فیلمهای تلویزیونی و اسلاید و غیره خواهد بود.
ماده 3ـ این دانشگاه در اجرای برنامه های آموزشی خود ، پس از هماهنگ کردن برنامه ها با ساعات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساعات شبکه های رادیویی و تلویزیونی را به بخش دروس خود اختصاص خواهد داد.
ماده 4ـ ضوابط تاسیس رشته های گونانگون و همچنین نوع رشته ها توسط شورای علمی دانشگاه تدوین و به شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب ارائه خواهد شد . صدور مجوز برای تاسیس رشته ها با شورای گسترش دانشگاههاست .
ماده 5ـ مقاطع تحصیلی این دانشگاه عبارت خواهد بود از مقطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
تبصره ـ فارغ التحصیلان این دانشگاه برای ادامه تحصیل می توانند در امتحانات ورودی دانشگاههای دیگر شرکت کنند و در صورت قبولی به تحصیل ادامه دهند .
ماده 6ـ برنامه های درسی این دانشگاه در شورای دانشگاه تعیین و سپس جهت تصویب به شورای عالی برنامه ریزی تقدیم خواهد شد
ماده 7ـ دانشگاه به فارغ التحصیلان خود در هر مقطع گواهینامه پایان تحصیل اعطاء خواهد کرد این گواهی نامه رسمی و مورد تایید وزارت فرهنگ و اموزش عالی خواهد بود .در گواهینامه باید قید شود که آموزش این دانشگاه از راه دور و به طریق نیمه حضوری بوده است .
ماده 8ـ شیوه های تدریس و نوع تجهیزات و وسائلی که برای اموزش از راه دور و نیمه حضوری لازم است طی آئین نانه خاصی از طرف شورای دانشگاه تعیین خواهد شد .
ماده 9ـ دانشجویان این دانشگاه از طریق آزمون سراسری اختصاصی انتخاب خواهند شد .
ماده 10ـ رئیس دانشگاه با پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید شورا یعالی انقلاب فرهنگی تایید و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب خواهد شد .
ماده 11ـ دانشگاه از نظر حقوق و مالی دارای استقلال است .
کلیه هزینه های جاری این دانشگاه از محل مقرری مناسبی که به حسب تمکن مالی از پذیرفته شدگان دریافت خواهد شد تامین می گردد .
ماده 12ـ دانشگاه از نظر نحوه هزینه کردن به عنوان شرکت دولتی به ثبت خواهد رسید .
ماده 13ـ همه ساله مبالغ متناسب با کسترش و پیشرفت دانشگاه جهت تامین اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی مورد نیاز به عنوان کمک در بودجه کشور پیش بینی و منظور خواهد شد .
ماده 14ـ آئین نامه های اجرائی در زمینه مقررات آموزشی دانشجویی و اداری ومالی پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل اجراء خواهد بود.

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :