×

تفویض اختیار به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

تفویض اختیار به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

تفویض-اختیار-به-ریاست-محترم-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی
مصوب یکصدمین جلسه مورخ 16/10/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای مشترک کمیسیونهای 1و2 )
نظر به اینکه در جریان امور شورا یعالی مواردی پیش می آید که شورای مشترک کمیسیونهای 1و2 شورای عالی ( مرکب از 11 تن اعضای شورای عالی )می تواند به جای شورای عالی موارد مذکور را بررسی و اخذ تصمیم نماید لذا به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار داده می شود که بر حسب تشخیص خود موارد مذکور را جهت بررسی و اخذ تصمیم نهائی به شورای مشترک کمیسیونهای 1و2 شورا یعالی انقلاب فرهنگی احاطه فرمایند .

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1365/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.