جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


مصوب یکصدو دومین جلسه مورخ 30 /10/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموززش عالی )
با توجه به تاخیراتی که در امر گزینش اخلاقی باقی مانده قبول شدگان علمی آزمون سراسری سال 65 دانشگاهها و موسسات اموزش عالی پیش آمده است مقرر می گردد که جهت تسریع در انجام این امر کمال کوشش بشود تا کار گزینش این عده ظرف یک هفته انجام و اسامی اعلام گردد و اگر نوبت گزینش به کسانی از این عده نرسد اسامی آنها نیز در کنار دیگران اعلام و مطعاقبا در طول ترم به وضع آنان رسیدگی و برابر مقررات اقدام نمایند آقای دکتر مصطفی معین جهت پیگیری امر نظارت بر اجرای این مصوبه تعیین می گردد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :