×

تمدید مهلت ارائه طرح نهائی تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش

تمدید مهلت ارائه طرح نهائی تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش

تمدید-مهلت-ارائه-طرح-نهائی-تغییر-بنیادی-نظام-آموزش-و-پرورش
مصوب یکصدو دومین جلسه مورخ 30 /10/65 شورا یعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
پیرو ابلاغ مصوبه شماره 6364/دش مورخ 20/12/64 شورای عالی انقلاب فرهنگی مهلت ارائه طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش تا آخر خردادماه 1366 تمدید می شود .

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1365/10/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.