×

اصلاح تصویبنامه در خصوص ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح تصویبنامه در خصوص ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح-تصویبنامه-در-خصوص-ماده-10-قانون-تنظیم-بخشی-از-مقررات-مالی-دولت

وکیل


شماره 53964/ت 27882ه 25/10/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/10/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 4416ه/ب مورخ 16/9/381تصویب نمود:
بند(4) تصویبنامه شماره 25273/ت 27016ه مورخ 10/6/1381بشرح زیر اصلاح می گردد:
4 - صددرصداعتبارات تملک دارایی سرمایه ای معادل مبالغ ریالی وصولی ردیف مندرج در بند(م ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور در استان تخصیص می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16869

تاریخ تصویب : 1381/10/22

تاریخ ابلاغ : 1381/11/02

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.