جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


تاریخ : 25/1/1381 شماره دادنامه : 14 کلاسه پرونده : 79/424

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در جزء(2) بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور متضمن جواز تعیین کالاها و خدمات مشمول پرداخت عوارض مذکور در قانون به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استانها برای هر استان و تصویب کمیسیون مقرر در قانون فوق الاشعار است . نظر به انطباق معنی و مفهوم واژه خدمات با وظایف و مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت عقود و معاملات اشخاص و انجام سایر امور محوله مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه امور فوق الذکر را از مصادیق خدمات مورد نظر قانونگذار اعلام کرده است ، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : پرویز محمدی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ردیف یک بند(ب ) مصوبه مورخ 10/4/1377 کمیسیون جزء(2) بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجب مصوبه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی مشمول و مسئول عوارض مقرر جهت آموزش و پرورش شناخته شده اند حال آنکه اولا" برابر تبصره یک ماده 2 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی ، دفاتر اسناد رسمی در زمره اصناف قرار نگرفته ، بلکه از اجزاء منسوب و وابسته به وزارت دادگستری قلمداد و زیر مجموعه آن به شمار می روند. ثانیا" با مقایسه دو تعریف
1 - تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و مناطق کشور و
2 - ماده یک دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران" href="/tags/11224/قانون-دفاتر-اسناد-رسمی-و-کانون-سردفتران-و-دفتریاران/" class="link">قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 قدر مسلم این است که دفترخانه ، کارخانه نیست و با توحه به مواد 584 و 587 قانون تجارت و مواد 1 و2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن بنظر می رسد دفاتراسناد رسمی را موسسه هم نمی توان تلقی نمود. ثالثا" خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی از نوع خدمات ، عمومی تلقی میگردد. با عنایت بمراتب فوق الذکر تقاضای صدور حکم دائر برد ابطال ردیف (1) بند (ب )مصوبه موصوف دارد.
مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2714/810 مورخ 10/2/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 241/760 مورخ 23/2/1380 دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نموده است . در این نامه آمده است ، خدمات دفاتر اسناد رسمی باستناد صورتجلسه کمیسیون جزء(2)بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 کل کشور از تاریخ 16/4/1377 مشمول پرداخت 1% عوارض آموزشی بوده و باستناد بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 کل کشور وماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 و آئین نامه اجرائی ماده فوق الذکر مصوبه شماره 46715/ت 18513ت مورخ 9/12/1377 هیات وزیران وصورتجلسه مورخ 15/4/1379 کمیسیون ماده (5) آئین نامه اجرائی ماده (13) قانون مذکور و نامه شماره 17250 مورخ 18/5/1379 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بند(الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه ارائه خدمات توسط دفاتر اسناد رسمی در طی سالهای 78 ، 79 و 80 مشمول پرداخت 2% عوارض آموزشی است . ضمنا" در خصوص چگونگی وصول عوارض آموزشی طی صورتجلسه مورخ 3/4/1377 تفاهمات لازم با هیات مدیره کانون سردفتران بعمل آمد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1381/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :