×

مصوبه شورای عالی اداری درباره کیفیت اداره امور حج و زیارت

مصوبه شورای عالی اداری درباره کیفیت اداره امور حج و زیارت

مصوبه-شورای-عالی-اداری-درباره-کیفیت-اداره-امور-حج-و-زیارت
مصوبه 15/8/1370 شورای عالی اداری درباره کیفیت اداره امور حج و زیارت

در اجرای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورخ 15/8/1370 ، مواد زیر را مورد تصویب قرار داد:
ماده 1 - کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است از آن سازمان منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد.
ماده 2 - سازمان حج و زیارت سازمانی است مستقل ، زیر نظروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و به صورت موسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر و با هم آهنگی نمایند ولی فلقیه در امور حج و زیارت به عنوان معاون و زیر انتخاب می شود.
ماده 3 - امور فرهنگی تبلیغی و سیاسی حج و آنچه مربوط به آن است مانند انتخاب روحانیون و آموزش وامثال آن از اختیارات حوزه نماینگی ولی فقیه خواهد بود.
ماده 4 - نقل وانتقال اعتبارات ، کارکنان ، سازمان و تشکیلات ، دارائی ها ، اموال و تعهدات مربوط به سازمان حج و زیارت ظرف مدت سه ماه ، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی انجام خواهد پذیرفت .
ماده 5 - از تاریخ تصویب این مصوبه ، عنوان سازمان حج واوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف وامور خیریه تغییر می یابد.
ماده 6 - از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مقررات مغایر لغوبلااثر می گردد و سایر مقررات به قوت خود باقی است .

مرجع : کتاب راهنمائی و رانندگی تدوین هوشنگ ناصرزاده- انتشارات بابک سال 1377

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1370/08/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.