جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 40قانون تسریع راجع به خسارت فرجامی است وشامل مرحله پژوهشی نمی باشد.
حکم شماره 2005-17/6/19شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2005
تاریخ تصویب :
1319/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :